HAJDÚDOROG MOZI

A létesítmény a közművelődési munka zavartalan ellátása céljából nagyon fontos feladatot tölt be, hiszen a művelődési ház nagyobb létszámot eredményező programjai itt tudja megvalósítani, illetve rossz idő esetén a szabadtérre szervezett rendezvényeknek a filmszínház nagyterme nyújt védelmet.

   Az épület, illetve a kiváló adottságokkal rendelkező udvar elősegíti azon kulturális szolgáltatások, programok létrejöttét, amelyek hozzájárulnak a fiatalok személyiségfejlődéséhez; az egészséges életmód kialakításához; a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltéséhez; valamint megfelelő környezetet nyújt a családi események és civil szervezetek rendezvényeinek.

Feladatok és szolgáltatások:

  • A lehetőségek figyelembevétele mellett a város lakosságának művészeti és szórakoztató filmekkel való kiszolgálása; a gyerekeknek és a tanuló ifjúságának matiné előadások szervezése.
  • A közművelődéshez kapcsolódó rendezvények, programok szervezése.
  • A civil társadalom rendezvényeinek, programjainak segítése, termek biztosítása.
  • Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.

A makro- és mikrotársadalmi szinten jelentkező igények kielégítése, az intézmény lehetőségeinek figyelembevétele mellett.