1994-ben alakult az egyesület.
Céljuk az idősebb korosztály összefogása, mindennapjaik szebbé és jobbá tétele, kulturális igényei kielégítésének segítése, baráti klubokkal kapcsolatépítése, közös programok szervezése, hathatós együttműködés a Hajdú-Bihar Nyugdíjas Szervek Szövetségével.


Táncssoportjuk művészeti vezetője Hrotkó Kornél táncpedagógus
Kórusukat Kőmíves Edit zenetanár vezeti

Képviselő, elnök: Szilágyi Jánosné